Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015


Ξέχασε τ' όνομά της όπως ξεχνάς 
να κάνεις κάτι μέσα στη μέρα. 
(θ. σ. la folie 13)

2 σχόλια: